Ontwerpen

Bekijk de ontwerpen hier
Ik ontwerp voor Serax recipiënten in terracotta, staanders in combinaties van hout en glas, metaal en glas, glazen vormen, polystone vormen….
Ik werk vanuit een sterke verbinding met de natuur. Van daaruit zoek ik nieuwe strukturen die natuurlijke materialen kunnen ‘dragen’, en nog meer uitdrukking kunnen geven. Vaak is een ontwerp een spel van contrasten: tussen materies onderling, tussen gesloten vormen en transparante, tussen ritmes en rustpunten, eenvoudige geometrische vormen (zoals die ook in de natuur voorkomen) waarbinnen ruimte is voor andere bewegingen.
Veel van de ontwerpen hebben tot doel mensen te stimuleren een stukje natuur in huis te halen, bloemen, bladeren, takken… en zich zo op een eigentijdse manier verbonden te weten met de seizoenen. Eén van mijn specialiteiten is het ontwerpen van vormen die op eenvoudige wijze, een tafel kunnen aankleden. Ik teken ook voor de grotere staanders die met invulling van enkele bloemen de ruimte sprekend aankleden. In ieder van de ontwerpen is het de bedoeling de schoonheid van de bloem nog beter toch haar recht te laten komen en haar in de belangstelling te zetten.